„Priorytetyzuj i wykonuj”

Spis treści

Priorytety mogą się szybko zmieniać, dokładnie tak jak na polu bitwy. Jeżeli do tego dojdzie, bardzo ważne jest, aby dowiedział się o tym w porę każdy, kto stanowi ogniwo łańcucha dowodzenia. Zespoły nie mogą się zafiksować na jednym problemie. Nie może im umknąć moment, w którym najwyższy priorytet się zmieni. Oddział musi szybko się przeorientować i zaadaptować do podlegających nieustannej zmianie realiów pola bitwy.

Aby wdrożyć zasadę „Priorytetyzuj i wykonaj” w biznesie, zespole czy organizacji, lider musi:

  • ustalić problem o najwyższym priorytecie;
  • wskazać w prosty, zwięzły i jasny sposób najwyższy priorytet swojemu zespołowi;
  • opracować rozwiązanie i oczekiwać od kluczowych liderów oraz całego zespołu wniesienia własnego wkładu tam, gdzie to możliwe;
  • kierować wprowadzaniem tego rozwiązania, skupiając wszystkie wysiłki i zasoby na tym priorytetowym zadaniu;
  • przejść do następnego priorytetu lub powtórzyć procedurę, kiedy priorytety zespołu się zmieniają, i przekazać o tym informację o tym w dół i w górę łańcucha dowodzenia;
  • zadbać by skupienie się na priorytecie nie spowodowało zbytniej koncentracji na pojedynczym celu. Trzeba pamiętać o dostrzeganiu innych problemów i dokonywaniu szybkich zmian, kiedy to konieczne.